ladi   las_logo
 

     

Τ ο  Λ ά δ ι  μ α ς
 
Τ έ σ σ ε ρ ε ι ς  Μ ο ν α δ ι κ έ ς  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί ε ς

Ονομαστό προϊόν της Λακωνικής γης.

bottles

 

Στην παραδοσιακή ποιότητα προσθέσαμε σύγχρονες αντιλήψεις και τεχνολογία.

Η δημιουργία μας είναι ένα ελαιόλαδο υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Σας το προσφέρουμε σε τέσσερεις διαφορετικές μορφές.

Δείτε επίσης:
Υγεία και Λάδι
Πως Καλλιεργούμε
Μετρήσεις Ποιότητας

O ήλιος, ο αέρας και το έδαφος προσφέρουν στις ελιές μας τα ανεκτίμητα δώρα τους ...

elies

...ο μόχθος των ανθρώπων μας τα μετατρέπει σε αγαθά ανώτερης ποιότητας και αξίας.